Kamil dan Ahmad, "Google" Alqurannya Indonesia

thumbnail DI era sekarang ini, setiap ingin mengetahui sesuatu, mesin "Google" jadi pelarian. Tinggal buka internet, cari "Google"...